Projektowanie Baz Danych (MySQL/Oracle)

Baza danych to serce większości dużych aplikacji służacych do przechowywania oraz przetwarzania informacji. Dzięki wdrożeniu bazy danych można zautomatyzować wiele działań dających ogromne korzyści w firmie tj. skrócenie czasu wyszukiwania informacji, usprawnienie przepływu informacji, zwiększenie poprawności danych, poprzez kontrolę nad błędami, automatyzacja częstych czynności (zestawienia, raporty).

Specjalizujemy się w tworzeniu baz danych w taki sposób, aby mieć pewność, że będą one optymalne dla danych zastosowań. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Staramy się uwzględnić jak najwięcej czynników, które mają istotny wpływ na komfort pracy z systemem.