Programowanie webowych aplikacji biznesowych

Aplikacje webowe to ogólna nazwa oprogramowania, które pracuje na serwerze i komunikuje się z użytkowaniem poprzez przeglądarkę internetową na dowolnym systemie operacyjnym. Aplikacja instalowana jest wyłącznie na serwerze, nie zaś na komputerze klienta, jak w przypadku aplikacji desktopowych. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Wystarczy nam dostęp do internetu, aby móc korzystać z tych funkcjonalności, które Państwo potrzebują. Ich aktualizacja i modyfikowanie nie wpływa na oprogramowanie zainstalowane na stanowiskach klienckich, co ułatwia korzystanie z nich.

Używanie takiej technologii internetowej, ułatwi organizację w przedsiębiorstwie oraz umożliwi stały kontakt z pracownikami. Pozwala ona również ograniczyć koszty związane z instalacją oprogramowania na wielu stanowiskach, kontrolą zgodności jego wersji i administracją komputerami pracowników. Mogą Państwo być pewni, że inwestycja w takie oprogramowanie przyniesie wiele zysków w biznesie.

Warstwa prezentacyjna aplikacji, czyli jej interface, z którego korzystają użytkownicy, opiera się na różnych mechanizmach i językach programowania, obsługiwanych przez przeglądarki internetowe, takich jak XHTML, JavaScript, itp.